Skład DTP 14 wersji językowych broszury

Skład DTP 14 wersji językowych broszury. Pierwotna wersja broszury została złożona w języku angielskim (broszura drukowana). Później podjęto decyzję o przetłumaczeniu tekstu na 13 języków. Oprócz wersji angielskiej wykonano skład DTP wersji: arabskiej, perskiej, chińskiej, bułgarskiej, rosyjskiej, kazachskiej, mongolskiej, tureckiej, francuskiej, niemieckiej, węgierskiej, włoskiej, portugalskiejhiszpańskiej. Wszystkie wersje językowe broszury zostały przygotowane do dystrybucji elektronicznej (pdf). Dla wersji angielskiej i arabskiej dodatkowo przygotowano pliki pdf do druku. Wykonując skład wersji arabskiej i perskiej, należało uwzględnić inny układ stron (tekst jest czytany od prawej do lewej, a cała broszura – „od tyłu”). Preventing the Electrocution of Birds on Power Infrastructure, IAF, 2017.

Zakres prac:❱❱ skład broszury w 14 wersjach językowych  ❱❱ przygotowanie plików pdf do dystrybucji elektronicznej  ❱❱ przygotowanie wybranych wersji językowych do druku, z uwzględnieniem specyfiki układu stron dla tych języków  ❱❱ wprowadzenie korekt do tekstu wielojęzycznego

Skład DTP broszury w języku angielskim
Skład DTP broszury w języku arabskim
Skład DTP broszury w języku chińskim
Skład DTP broszury w języku francuskim
Skład DTP broszury w języku bułgarskim
Skład DTP broszury w języku kazachskim

strzałka w górę


Podobne realizacje

Podobne realizacje

Skład graficzny czasopisma angielskojęzycznego Skład DTP, skład graficzny tekstu w językach polskim, angielskim, rosyjskim Skład ulotki w dwóch językach

© 2008-2021 ScanSystem.pl Ewa Szelatyńska, tel. +48 602 484 514, Kontakt.