Skład i łamanie raportu

Skład i łamanie raportu o objętości 248 stron wraz wykonaniem elementów graficznych. Raport zawiera ponad 100 wykresów, mapki, liczne ramki tekstowe, tabele oraz wiele przypisów. 10 lat PL w UE. Raport, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2014.

Zakres prac: ❱❱ skład i łamanie raportu wg projektu dostarczonego przez zleceniodawcę  ❱❱ opracowanie graficzne wykresów, map, tabel  ❱❱ redakcja techniczna  ❱❱ przygotowanie plików pdf do druku  ❱❱ przygotowanie do druku dwóch wersji okładki: dla oprawy twardej i miękkiej (lakier punktowy)

Przygotowanie do druku okładki raportu

Skład i łamanie raportu

Skład i łamanie raportu, ramki tekstowe

Skład i łamanie raportu z mapami

Skład i łamanie raportu z wykresami

Skład i łamanie raportu z wykresami

Skład i łamanie raportu z wykresami

Skład i łamanie raportu z wykresami

Skład i łamanie raportu, diagramy

strzałka w górę


Podobne realizacje

Opracowanie graficzne i redakcyjne podręcznika Projekt graficzny skład i łamanie książki Projekt graficzny okładki, strony tytułowej i stron działowych albumu© 2008-2021 ScanSystem.pl Ewa Szelatyńska, tel. +48 602 484 514, Kontakt.