Skład i łamanie książki chemicznej

Skład i łamanie książki chemicznej – podręcznika do nauki rozwiązywania zadań z chemii wg projektu dostarczonego przez Wydawnictwo. Książka o urozmaiconym layoucie zawierająca dużą liczbę wyróżnień, wzorów chemicznych, matematycznych, tabel, ilustracji. Kolorystyka 4+4, objętość ok. 220 stron. Poligon rachunkowy dla chemików…, Renata Jastrząb, Romualda Bregier-Jarzębowska, Małgorzata T. Kaczmarek, Martyna Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Zakres prac:❱❱ skład i łamanie książki wg dostarczonego projektu  ❱❱ przygotowanie książki do druku

Skład i łamanie książki chemicznej. Strony rozdziałowe

Skład i łamanie książki chemicznej. Przykładowa rozkładówka

Skład i łamanie książki chemicznej. Przykładowa rozkładówka

Skład i łamanie książki chemicznej. Przykładowa rozkładówka

Skład i łamanie książki chemicznej. Przykładowa rozkładówka

strzałka w górę


Podobne realizacje

Projekt graficzny skład i łamanie książki Skład i łamanie podręcznika do matematyki

© 2008-2022 ScanSystem.pl Ewa Szelatyńska, tel. +48 602 484 514, Kontakt.