Projekt typograficzny, projekt okładki, skład i łamanie książki w języku angielskim

Projekt typograficzny (projekt layoutu), skład i łamanie książki, projekt graficzny okładki. Książka w języku angielskim, zawiera typowe dla publikacji naukowej elementy, takie jak: żywa pagina, podział tekstu na rozdziały i podrozdziały, wypunktowania, bibliografia. Objętość ok. 120 stron. Pedagogical process and effective possibilities…, Peter Polakovič, Marzena Półka, Marcela Hallová, Wydawnictwo SGSP, 2018.

Zakres prac:❱❱ projekt typograficzny środka książki   ❱❱ skład i łamanie środka książki  ❱❱ projekt graficzny okładki  ❱❱ przygotowanie okładki i środka książki do druku

Projekt i przygotowanie do druku okładki

Projekt typograficzny książki

Projekt typograficzny książki

strzałka w górę


Podobne realizacje

Skład i łamanie podręcznikaSkład i łamanie raportu

© 2008-2021 ScanSystem.pl Ewa Szelatyńska, tel. +48 602 484 514, Kontakt.