Projekt layoutu i skład graficzny czasopisma IAF Journal

Projekt layoutu i skład graficzny czasopisma (DTP) The International Journal of Falconry. Czasopismo jest angielskojęzyczne, jednak część artykułów lub ich fragmenty są składane w innych językach, m.in. arabskim, chińskim, rosyjskim. Projekt realizowany jest w międzynarodowym środowisku. Zarówno autorzy, jak i redaktorzy pracują w różnych zakątkach globu – od Stanów Zjednoczonych po Chiny.

Zakres prac:❱❱ projekt/redesign layoutu czasopisma  ❱❱ wykonanie makiety czasopisma  ❱❱ skład i łamanie artykułów z materiałów dostarczonych przez wydawcę  ❱❱ wprowadzenie korekt redakcyjnych i autorskich   ❱❱ dobór i obróbka materiału ilustracyjnego  ❱❱ redakcja i korekta techniczna  ❱❱ weryfikacja pod kątem poprawności przygotowania do druku przekazywanych do składu materiałów obcych (np. reklam)   ❱❱ przygotowanie plików pdf do druku oraz dystrybucji elektronicznej

Skład graficzny czasopisma
Skład graficzny czasopisma
Skład graficzny czasopisma

strzałka w górę


Podobne realizacje

Projekt i skład czasopisma Skład i łamanie czasopisma Projekt layoutu skład i łamanie czasopisma

© 2008-2018 ScanSystem.pl Ewa Szelatyńska, tel. +48 602 484 514, Kontakt.