Portfolio

Zapraszam do współpracy
Ewa Szelatyńska
tel. +48 602 484 514
scansystem@scansystem.pl
skład łamanie książek

KSIĄŻKI: Skład i łamanie, przygotowanie do druku

W ramach szeroko pojętego procesu przygotowania książki do druku wykonujemy:  ❱❱ Projekt graficzny i typograficzny (projekt layoutu) książki  ❱❱ Adaptację layoutu książki na potrzeby wydania polskiego  ❱❱ Skład i łamanie książek (również w językach obcych) wraz z odpowiednim rozmieszczeniem materiałów graficznych  ❱❱ Opracowanie materiałów graficznych (skład tabel, wykonanie ilustracji, diagramów, schematów, wykresów)  ❱❱ Edycję zdjęć (retusz, korekcję barwną, szparowanie)  ❱❱ Przygotowanie plików książki do druku

Zobacz wybrane realizacje

projektowanie czasopism

CZASOPISMA: Projektowanie, skład, przygotowanie do druku

Typowe usługi związane z opracowaniem graficznym i składem czasopism:  ❱❱ Projekt graficzny i typograficzny (projekt layoutu) czasopisma  ❱❱ Wykonanie makiety czasopisma  ❱❱ Projekt winiety czasopisma  ❱❱ Dobór zdjęć odpowiednich do treści artykułu  ❱❱ Edycja materiału fotograficznego (retusz, korekcja barwna, szparowanie zdjęć, fotomontaż)  ❱❱ Skład i łamanie czasopisma  ❱❱ Przygotowanie plików czasopisma do druku

Zobacz wybrane realizacje

projektowanie okładek

OKŁADKI: Projektowanie, przygotowanie do druku

Typowy zakres usług:  ❱❱ Projekt graficzny i skład okładki  ❱❱ Adaptacja okładki na potrzeby wydania polskiego lub wydania w języku innym niż język oryginału  ❱❱ Przygotowanie pliku okładki do druku zgodnie z wymaganiami drukarni

Zobacz wybrane realizacje

sklad wielojezyczny

SKŁAD TEKSTU w językach obcych i wielojęzyczny

Typowy zakres usług:  ❱❱ Skład tekstu publikacji w języku obcym  ❱❱ Wielojęzyczny skład tekstu (publikacja zawiera teksty w różnych językach)

Zobacz wybrane realizacje

dtp

USŁUGI DTP: Drobne projekty graficzne i przygotowanie materiałów do druku

Typowe świadczone przez nas usługi DTP:  ❱❱ Projektowanie, skład i przygotowanie do druku różnych materiałów (kalendarzy, broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń, artykułów i reklam prasowych, roll-upów)  ❱❱ Lokalizacja dokumentów (instrukcje, broszury, ulotki), tj. wykonanie dokładnej kopii publikacji różniącej się jedynie wersją językową na podstawie dostarczonych plików oryginału i tłumaczenia tekstu  ❱❱ Przygotowanie prac do druku z uwzględnieniem wymagań technicznych technologii druku i drukarni  ❱❱ Skanowanie i OCR

Zobacz wybrane realizacje

Aktualności

Ostatnie prace

Zobacz wybrane realizacje

© 2008-2022 ScanSystem.pl Ewa Szelatyńska, tel. +48 602 484 514, Kontakt.