Projekt layoutu i skład czasopisma Panorama UTW SGH

Projekt layoutu i skład graficzny czasopisma (DTP) o charakterze informacyjnym adresowanego do grupy wiekowej 50+. Dotychczas złożono kilkadziesiąt numerów czasopisma. Panorama Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dwumiesięcznik);

Zakres prac:❱❱ projekt winiety  ❱❱ projekt layoutu czasopisma  ❱❱ wykonanie makiety czasopisma  ❱❱ skład i łamanie kolejnych wydań czasopisma z materiałów dostarczonych przez wydawcę  ❱❱ dobór i korekta materiału ilustracyjnego  ❱❱ redakcja i korekta techniczna  ❱❱ weryfikacja przekazywanych do składu materiałów obcych (np. reklam) pod kątem poprawności przygotowania do druku  ❱❱ przygotowanie plików pdf do druku oraz „lekkich” do dystrybucji elektronicznej

Projekt okładki czasopisma

Projekt i skład czasopisma

Projekt i skład czasopisma

Projekt i skład czasopisma

Projekt i skład czasopisma

Projekt i skład DTP czasopisma

strzałka w górę


Podobne realizacje

Skład graficzny czasopisma angielskojęzycznego Skład i łamanie czasopisma Skład czasopisma specjalistycznego

© 2008-2021 ScanSystem.pl Ewa Szelatyńska, tel. +48 602 484 514, Kontakt.