Opracowanie graficzne albumu jubileuszowego

Opracowanie graficzne albumu jubileuszowego wydanego z okazji 10-lecia istnienia UTW SGH; objętość 64 strony, liczne zdjęcia, oprawa miękka. Zgodnie z koncepcją graficzną albumu, każda z czterech części wyróżniona została innym kolorem. Poszczególne części albumu rozpoczynają się stronami rozdziałowymi. 10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej 2006–2016, UTW SGH, 2016.

Zakres prac:   ❱❱ opracowanie koncepcji graficznej albumu  ❱❱ projekt graficzno-typograficzny środka książki (projekt layoutu)  ❱❱ projekt okładki, strony tytułowej i stron działowych❱❱ skład i łamanie środka książki  ❱❱ przygotowanie plików do druku

Projekt i przygotowanie do druku okładki albumu
Projekt stron rozdziałowych albumu
Projekt albumu
projekt albumu

strzałka w górę


Podobne realizacje

Opracowanie graficzne i redakcyjne podręcznika Projekt graficzny skład i łamanie książki Skład i łamanie raportu

© 2008-2022 ScanSystem.pl Ewa Szelatyńska, tel. +48 602 484 514, Kontakt.